Rezerwacja hoteli | Usługi przewodników | Sprzęt Tour guide | Wycieczki do Wilna | Pielgrzymki | Wycieczki szkolne | Wycieczki po krajach bałtyckich

Hotele w Wilnie

Zakwaterowanie dla grup w Wilnie w hotelach 2*- 3* już od 13 eur BB w pokoju trzyosobowym, od 18 eur BB w pokoju dwuosobowym!

Wycieczki po Litwie dla każdego:

szkolne - o tematyce literackiej, historycznej, krajoznawczej
pielgrzymki - do Ostrej Bramy, na Górę Krzyży, do Sanktuarium Jezusa Miłosiernego
integracyjne - branżowe, motywacyjne, szkoleniowe, rekreacyjno-animacyjne


Tour guide - sprzęt do wynajęcia w atrakcyjnej cenie!

Dostarczenie sprzętu i jego odbiór na terenie Wilna – gratis.

Wycieczki kulinarne - poznaj prawdziwy smak Litwy:

lekcje kulinarne - robienie i degustacja cepelinów i kibinów
wypiekanie chleba i sękacza
szlak piwa

Pielgrzymki

 

Litwa to kraj niezwykły pod wieloma względami, kraj niezwykle szybko się rozwijający, ale wśród priorytetów polityki państwowej jest też aspekt zachowania dziedzictwa kulturowego i sakralnego, tożsamości narodowej i odrębności wyznaniowej. Litwa to kraj wielonarodowy i wielowyznaniowy i z tego powodu też interesujący. Mieszkańcami są tu bowiem i Litwini, i Polacy, i Rosjanie czy Żydzi, ale też mieszkają tu przedstawiciele takich nietypowych dla Europy narodowości jak Tatarzy czy Karaimowie. Wszyscy mogą wyznawać swoją religię i razem są otwarci na kontakty z przedstawicielami innych wyznań. W Wilnie na przykład obok siebie stoi świątynia katolicka, cerkiew prawosławna i kościół unicki, a wierni zawsze chodzili obok siebie do świątyń i do większych nieporozumień między nimi nie dochodziło.

Proponujemy oferty różnych programów zwiedzania, mamy nadzieję, że państwo zainteresują. Mamy możliwość załatwienia noclegów (od spania w szkołach czy domach noclegowych do hoteli 3*- 4*., posiłków, spotkań, możemy zarezerwować msze św. czy wspólne modlitwy z wiernymi na Litwie).

 


Zapytaj o szczegóły